Joustoluoton lainaehdot

Limiittiluottosopimus (Blue Finance Joustoluotto)

Luotonantaja
Blue Finance Oy
2431091-9
Linnankatu 18, 20100 TURKU

Luotonsaaja
Nimi: Etunimi Sukunimi
Henkilötunnus: 010190-XXXX
Osoite: Malliosoite 1, 00100 MALLI
Luoton määrä
5000 EUR

Luoton korko
Luoton vuotuinen vuosikorko: 96 %

Luoton takaisinmaksu
Luotonsaaja maksaa luoton takaisin luotonantajalle kuukausittaisissa maksuerissä. Maksuerä muodostuu luoton nostopalkkiosta, tilinhoitopalkkiosta, korosta ja maksamatta olevan pääoman lyhennyksestä.

Kuukausierän määrä on edellisen laskutusjakson kaikki käyttötapahtumat. Maksuerä kohdistetaan ensin korkoihin ja kuluihin ja loput käytössä olevan pääoman lyhentämiseksi. Maksuerä erääntyy kunkin kuukauden 15. tai viimeinen päivä, riippuen Luotonsaajan ja Luotonantajan välisestä sopimuksesta. Mikäli eräpäivä ei ole pankkipäivä, erääntyy maksuerä maksettavaksi seuraavana pankkipäivänä. Ensimmäinen maksuerä erääntyy maksettavaksi seuraavana ensimmäisenä sovittuna eräpäivänä (joko 15. tai viimeinen päivä). Mikäli ensimmäinen nosto on tehty alle 14 päivää ennen sovittua eräpäivää, ensimmäinen maksuerä erääntyy vasta seuraavassa kuussa.

Sitoumus ja vahvistus
Luotonsaaja sitoutuu maksamaan luotonantajalle tai sen määräämälle luoton
pääoman, koron, viivästyskoron sekä luottosopimuksessa yksilöidyt ja
luotonantajan palveluhinnaston mukaiset maksut ja palkkiot. Luotonsaaja on
vastaanottanut Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot, kappaleen
tästä luottosopimuksesta ja sen ehdoista, on tutustunut niihin ja hyväksyy ne.
Tämän luottosopimuksen muodostavat sähköisesti tehty luottohakemus,
Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot, tämä sopimus ja yleiset
sopimusehdot. Luotonantajalla on oikeus luovuttaa asiakasta koskevia tietoja
kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Päiväys: 1.1.1990

Luotonsaajan allekirjoitus

Luotonsaaja on allekirjoittanut sopimuksen sähköisesti Luotonantajan
verkkopalvelussa.

BLUE FINANCE OY – KULUTTAJALUOTON YLEISET SOPIMUSEHDOT

Limiittiluoton yleiset sopimusehdot
Luotonantaja: Blue Finance Oy, Y-tunnus: 2431091-9
Luotonsaaja: Luonnollinen henkilö, joka hakee limiittiluottoa luotonantajalta tämän hyväksymällä tavalla.

Limiittiluoton hakeminen
Limiittiluoton hakeminen tapahtuu verkkohakemuksella tai muulla luotonmyöntäjän hyväksymällä tavalla. Luotonhakija tunnistautuu palveluun verkkopankkitunnuksilla tai muulla luotonmyöntäjän hyväksymällä tavalla. Luotonhakijan tulee lukea ja hyväksyä luottoehdot. Luotonantaja käsittelee hakemukset luottamuksellisesti. Luotonantajalla on oikeus tallentaa luotonhakijan IP-osoite. Luotonantaja ottaa vastaan luottohakemuksia ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Luottohakemusten käsittely tapahtuu palvelun aukioloaikoina.

Limiittiluoton myöntäminen
Limiittiluotto voidaan myöntää oikeustoimikelpoiselle henkilölle, joka on täyttänyt 18 -vuotta, jolla on osoite Suomessa, jolla ei ole maksuhäiriömerkintää, jolla on suomalainen pankkitili ja joka luotonantajan arvion mukaan kykenee täyttämään Blue Financen Limiittiluoton mukaiset velvoitteet.

Luotonsaaja ymmärtää rekisteröityessään palveluun, että hän antaa Luotonantajalle suostumuksensa:

 • henkilöluottotietojensa sekä väestörekisteritietojensa tarkistukseen ja asiakassuhteen aikana valvontaan henkilötietolain mukaisesti
 • Luotonantaja saa tarvittaessa hankkia tietoja luotonsaajan työsuhteesta
 • Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja asiakkaan luottokelpoisuutta valvoessaan asiakkaan henkilö- ja luottotietoja.
 • kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja, luotonantaja luovuttaa luotonsaajaa koskevia tietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään kyselyjärjestelmään kuuluville muille luotonantajille.

Tarvittavat henkilö- ja luottotiedot hankitaan Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä, Bisnode Finland Oy:ltä ja Instantor AB:ltä. Luoton saamiseksi asiakkaan on kirjauduttava verkkopankkitunnuksillaan myös Instantor AB:n palveluun asiakkaan luottokelpoisuuden arvioimista varten. Asiakas hyväksyy sen, että Instantor AB tekee asiakkaan verkkopankin tilitapahtumista luottokelpoisuusanalyysin luotonantajalle. Luotonantaja ilmoittaa limiittiluottohakemuksen perusteella tehtävästä luottopäätöksestä luotonhakijalle sähköisesti.

Asiakkaan luottokelpoisuuden arvioimiseksi asiakkaan on toimitettava luotonantajalle tämän pyytäessä esimerkiksi palkka- tai eläketodistuksensa, verotodistuksensa tai muun vastaavan kirjallisen selvityksen.

Blue Financen Limiittiluoton hyväksymä luottohakemus muodostaa luotonantajan ja luotonsaajan välille sopimuksen. Myönnettävän limiittiluoton suuruus on 5000 €. Jokaisesta nostosta peritään nostoprovisiota 15 %. Lisäksi asiakkaan luottotilin saldosta peritään vuosittaista nimelliskorkoa 96 % (kuukausitasolla ilmoitettuna 8 %). Korkonlaskenta suoritetaan päivittäin todellisten kalenteripäivien mukaan. Blue Financen Limiittiluotossa ei ole avausmaksua eikä kiinteää vuosimaksua.

Tilinhoitomaksu on 5 € jokaisella laskulla. Blue Financen Joustoluotto on voimassa toistaiseksi.

Limiittiluoton nostaminen
Luotonsaajalla on oikeus nostaa luottoa tililleen 5000 euron limiittinsä puitteissa. Nostoja voi tehdä verkossa tai tekstiviestillä. Nostojen kappalemäärää ei ole rajattu. Lähetetyn tekstiviestin hinta on normaalin tekstiviestin hintainen. Nostoja voi tehdä viikon jokaisena päivänä vuorokauden ympäri. Luotonantajan hyväksyttyä yksittäinen nosto, siirtyvät rahat luotonsaajan pankkitilille samana päivänä, mikäli hänellä on käytössään jokin seuraavien pankkien tileistä: Osuuspankki, Nordea, Säästöpankki, POP Paikallisosuuspankki tai Aktia. Danske Bankin tileille rahat siirtyvät samana tai seuraavana päivänä. Muiden pankkiyhteyksien kohdalla rahojen siirtyminen luotonsaajan tilille kestää keskimäärin 1-2 pankkipäivää.

Mikäli luotonsaaja on laiminlyönyt maksunsa suorittamisen tai ei ole muuten noudattanut tililuoton ehtoja on luotonantajalla oikeus estää uusien nostojen suorittaminen.

Luotonsaajan tiedonantovelvollisuus
Luotonsaaja vakuuttaa limiittiluottoa hakiessaan, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita. Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonantajalla on oikeus varmistaa, että luotonsaajan ilmoittama puhelinnumero ja muut yhteystiedot ovat oikeat. Luotonsaajan on ilmoitettava luotonantajalle häntä koskevista muuttuneista tiedoista. Luotonantajalla on oikeus laskuttaa virheellisistä tiedoista aiheutuvasta selvitystyöstä hinnaston mukaisesti. Asiakas sitoutuu antamaan luottosuhteen aikana luotonantajalle tämän pyytäessä tarpeellisia tietoja taloudellisesta asemastaan ja maksukykyynsä vaikuttavista seikoista.

Asiakastietojen tarkistus sopimuksen aikana
Luotonantajalla on oikeus tarkistaa luotonsaajaa koskevia luottokelpoisuuden arviointiin liittyviä tietoja limiittiluoton voimassaoloaikana. Asiakkaan luottokelpoisuuden arvioimiseksi asiakkaan on toimitettava luotonantajalle tämän pyytäessä esimerkiksi palkka- tai eläketodistuksensa, verotodistuksensa tai muun vastaavan kirjallisen selvityksen. Asiakkaan on myös tarvittaessa kirjauduttava verkkopankkitunnuksillaan Instantor AB:n palveluun asiakkaan luottokelpoisuuden uudelleen arvioimista varten. Asiakas on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Asiakkaan on lainasuhteen aikana viipymättä ilmoitettava nimensä, puhelinnumeronsa, postiosoitteensa, sähköpostiosoitteensa tai tilinumeronsa muutoksesta luotonantajalle.

Luoton käyttöoikeuden rajoittaminen
Mikäli luotonsaaja on laiminlyönyt maksunsa suorittamisen luotonsaajalle tai samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle viimeistään eräpäivänä tai menetellyt muuten näiden ehtojen vastaisesti, on luotonantajalla tällöin oikeus rajoittaa luoton käyttöoikeutta mm. estämällä uusien käteisnostojen suorittaminen tai pienentämällä luottorajaa. Luotonantajalla on tämä oikeus myös luotonsaajan muun maksuviivästyksen, sopimusrikkomuksen tai julkisen maksuhäiriön johdosta, sekä mikäli luoton turvallisuus on vaarantunut, luotonantajalla on syytä epäillä, että luottoa käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti tai mikäli vaara siitä, että luotonsaaja ei kykene täyttämään maksuvelvoitettaan on huomattavasti kohonnut.

Peruuttamisoikeus
Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä tililuottosopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla luottoa koskevat ennakkotiedot ja sopimusehdot. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

Luotonsaajan etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero sekä henkilötunnus. Ilmoitus peruuttamisesta sekä paikka ja päiväys.

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena tililuoton koron ajalta, jonka tililuotto on ollut luotonsaajan käytössä. Luotonsaajan on palautettava viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle tältä saamansa varat korkoineen. Mikäli varoja ei palauteta määräaikana peruutus raukeaa. Tiedot varojen palauttamiseen saa luotonantajan asiakaspalvelusta: info@bluefinance.fi.
Peruuttamisilmoitus toimitetaan osoitteeseen:
Blue Finance Oy, Linnankatu 18, 20100 TURKU

Limiittiluoton takaisinmaksu

 1. Luotto erääntyy maksettavaksi keskimäärin 30 vuorokautta ensimmäisestä nostosta. Maksuerä erääntyy kunkin kuukauden 15. tai viimeinen päivä, riippuen Luotonsaajan ja Luotonantajan välisestä sopimuksesta. Mikäli eräpäivä ei ole pankkipäivä, erääntyy maksuerä maksettavaksi seuraavana pankkipäivänä. Ensimmäinen maksuerä erääntyy maksettavaksi seuraavana ensimmäisenä sovittuna eräpäivänä (joko 15. tai viimeinen päivä). Mikäli ensimmäinen nosto on tehty alle 14 päivää ennen sovittua eräpäivää, ensimmäinen maksuerä erääntyy vasta seuraavassa kuussa.
 2. Maksettavaan erään voi sisältyä lainapääomaa, nostopalkkiota, luoton korkoa, tilinhoitopalkkiota ja luoton aikana erikseen tilattuja lisäpalveluita. Luoton veloitukset eriteltynä,
  1. Jokaisesta nostosta peritään nostopalkkio, jonka suuruus on 15 % nostettavasta määrästä
  2. Asiakkaan luottotilin saldosta peritään vuosittaista nimelliskorkoa 96 % (kuukausitasolla 8 %). Korkojenlaskenta suoritetaan päivittäin todellisten kalenteripäivien mukaan. Luottotilin saldolla tarkoitetaan yhteenlaskettuna kaikkia asiakkaalta laskutettavia maksuja, lukuun ottamatta aiemmin laskutettua juoksevaa nimelliskorkoa.
  3. Jokaisen laskun yhteydessä laskutetaan kuukausittainen tilinhoitopalkkio (vain jos luottoa käytössä) 5 euroa
 3. 3. Luotonsaaja voi halutessaan hyödyntää osamaksuvaihtoehtoa, jossa kuukausierä on 12 % (kuitenkin minimissään 100 €) avoimen luottotilin saldon määrästä riippuen, sisältäen luoton pääoman, nostopalkkion ja koron takaisinmaksun. Kuukausierien osamaksuvaihtoehdon vuosikorko on 96 % (kuukausitasolla 8 %). Kuukausikorkoa lasketaan päivittäin avoinna olevalle avoimelle saldolle. Avoin saldo sisältää nostetun luoton, nostoprovision ja kertyneen kuukausikoron. Maksettavan minimi kuukausierän suuruus näkyy aina laskussa. Osamaksuvaihtoehdossa eräpäivä määrittyy luoton normaalin eräpäivän (kuukauden 15. tai 30. päivä) mukaan ja siitä eteenpäin aina kuukauden välein. Luotonsaaja voi halutessaan maksaa vähimmäiserää suurempia lyhennyksiä tai koko luoton ennenaikaisesti ilman lisäkustannuksia.

Maksun viivästyminen
Jos maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, Luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n mukaisesti eräpäivästä maksupäivään. Mikäli edellä mainitusti määräytyvä viivästyskorko on alempi kuin joustoluotolle eräpäivää edeltäneeltä ajalta maksettava korko, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen ja saman korkokannan mukaan kuin ennen eräpäivää enintään sadankahdeksankymmenen (180) vuorokauden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos luottoa koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuomion antamiseen saakka.

Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin
Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa luoton maksun laiminlyönti luottotietorekisteriin mikäli luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60 vuorokautta maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään 21 vuorokautta luotonsaajalle lähetetystä maksukehotuksesta, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin, ja maksun laiminlyönti ei ole johtunut kuluttajansuojalain 7 luvun 16§ mukaisesta luotonsaajasta riippumattomasta syystä.

Limiittiluoton erityinen erääntyminen
Mikäli maksusuoritus on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta, on luotonantajalla oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto korkoineen ja maksuineen maksettavaksi, jos viivästynyt määrä on vähintään kymmenen prosenttia tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi prosenttia luoton alkuperäisestä luottohinnasta taikka käsittää koko jäännössaatavan. Luoton erääntyminen tulee voimaan neljän viikon tai mikäli luotonsaajalle on aikaisemmin huomautettu viivästyksestä, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty luotonsaajalle, ellei luotonsaaja tämän ajan kuluessa maksa viivästynyttä määrää. Luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko saatava, mikäli maksu on myöhässä vähintään kuusi kuukautta ja se on olennaisissa määrin edelleen suorittamatta.

Luotonantaja ei eräännytä luottoa, mikäli maksun viivästyminen johtuu asiakkaan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta luotonsaajasta riippumattomasta seikasta. Luotonsaajan on viivytyksettä ilmoitettava luotonantajalle häntä kohdanneesta suoritusesteestä.

Mikäli luotonsaaja on antanut luotonantajalle totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat vaikuttaneet luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin taikka jos luotonsaaja on muulla tavoin syyllistynyt sopimusrikkomukseen, on luotonantajalla oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto, korot ja muut maksut, neljän viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on toimitettu luotonsaajalle. Jos sopimusrikkomuksesta on huomautettu aikaisemmin, on määräaika kaksi viikkoa.

Luotonantajalla on oikeus eräännyttää luotto mikäli luotonsaaja kuolee, asetetaan konkurssiin tai käräjäoikeus päättää luotonsaajan velkajärjestelyn aloittamisesta.

Oikeus muutoksiin
Luotonantajalla on oikeus muuttaa luottosopimuksen ehtoja ilmoittamalla niistä etukäteen silloin kun ne eivät lisää luotonsaajan velvollisuuksia eivätkä vähennä luotonsaajan oikeuksia tai kun muutokset johtuvat lakimuutoksista tai viranomaisten päätöksistä.

Luottosopimuksen voimassaolo ja irtisanominen
Luotonsaaja voi kirjallisesti irtisanoa limiittiluottosopimuksen päättymään välittömästi ja luotonantaja yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisen tapahduttua jäljellä oleva velka maksetaan loppuun sopimusehtojen mukaisesti.

Vastuu palvelusta
Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä voidaan pitää sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on luotonantajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

Sopimuksen siirto
Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle.

Tietosuoja
Tiedot on tallennettu luotonantajan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla on oikeus käyttää luotonhakijan tietoja suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ellei luotonhakija sitä kiellä.

Valvontaviranomaiset
Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja Kuluttajavirasto www.kkv.fi ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto www.avi.fi

Erimielisyyksien ratkaisu ja sovellettava laki
Mikäli tämän tililuottosopimuksen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla niin ratkaistaan riita-asiat luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei luotonsaajalla ole kotipaikkakuntaa niin luotonantajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

Luotonsaajalla on myös mahdollisuus saattaa asia käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan.

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3 B PL 306
puh. 029 566 5200
www.kuluttajariita.fi

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Ehdot ovat voimassa 2.3.2015 alkaen. Sopimusehtojen viimeisin muutospäivämäärä 25.01.2019.