Pikavipin 100 – 700 euroa lainaehdot

BLUE FINANCE OY YLEISET SOPIMUSEHDOT
Lainatuote: Kertaluotto (Blue Finance Pikavippi)

Luotonantaja: Blue Finance Oy, Linnankatu 18, 20100 Turku, Y-tunnus: 2431091-9
Luotonsaaja: Luonnollinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, joka hakee luottoa luotonantajalta tämän hyväksymällä tavalla.

Luoton hakeminen

Luoton hakeminen tapahtuu verkkohakemuksella tai muulla luotonmyöntäjän hyväksymällä tavalla. Luotonhakija tunnistautuu palveluun verkkopankkitunnuksilla tai muulla luotonmyöntäjän hyväksymällä tavalla. Luotonhakijan tulee lukea ja hyväksyä luottoehdot. Luotonantaja käsittelee hakemukset luottamuksellisesti. Luotonantajalla on oikeus tallentaa luotonhakijan IP-osoite. Luotonantaja ottaa vastaan luottohakemuksia ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Luottohakemusten käsittely tapahtuu palvelun aukioloaikoina.

Luoton myöntäminen

Kertaluoton myöntää Blue Finance Oy (jäljempänä Luotonantaja). Luotto voidaan myöntää oikeustoimikelpoiselle ja luonnolliselle henkilölle, joka on täyttänyt 18 -vuotta, jolla on väestötietojärjestelmään rekisteröity osoite Suomessa, jolla ei ole maksuhäiriömerkintää, jolla on suomalainen pankkitili ja joka luotonantajan arvion mukaan kykenee täyttämään Blue Finance Kertaluoton mukaiset velvoitteet.

Luotonsaaja ymmärtää rekisteröityessään palveluun, että hän antaa Luotonantajalle suostumuksensa:

 • henkilöluottotietojensa sekä väestörekisteritietojensa tarkistukseen ja asiakassuhteen aikana valvontaan henkilötietolain mukaisesti
 • Luotonantaja saa tarvittaessa hankkia tietoja luotonsaajan työsuhteesta
 • Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja asiakkaan luottokelpoisuutta valvoessaan asiakkaan henkilö- ja luottotietoja.
 • kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja, luotonantaja luovuttaa luotonsaajaa koskevia tietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään kyselyjärjestelmään kuuluville muille luotonantajille.

Tarvittavat henkilö- ja luottotiedot hankitaan Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä, Bisnode Finland Oy:ltä ja Instantor AB:ltä. Luotonantaja voi luoton saamiseksi edellyttää, että asiakkaan on kirjauduttava verkkopankkitunnuksillaan myös Instantor AB:n palveluun asiakkaan luottokelpoisuuden arvioimista varten. Asiakas hyväksyy sen, että Instantor AB tekee asiakkaan verkkopankin tilitapahtumista luottokelpoisuusanalyysin luotonantajalle. Luotonantaja ilmoittaa luottohakemuksen perusteella tehtävästä luottopäätöksestä luotonhakijalle sähköisesti.

Asiakkaan luottokelpoisuuden arvioimiseksi asiakkaan on toimitettava luotonantajalle tämän pyytäessä esimerkiksi palkka- tai eläketodistuksensa, verotodistuksensa tai muun vastaavan kirjallisen selvityksen.

Blue Financen hyväksymä luottohakemus muodostaa luotonantajan ja luotonsaajan välille sopimuksen. Myönnettävän pikalainan suuruus on 100,00 – 700,00 €. Luotonantaja voi myöntää myös haettua lainaa pienemmän luoton.

Luoton nostaminen

Luotonantajan hyväksyttyä lainahakemuksen, siirtyvät rahat luotonsaajan pankkitilille samana päivänä, mikäli hänellä on käytössään jokin seuraavien pankkien tileistä: Osuuspankki, Nordea, Säästöpankki, POP Paikallisosuuspankki tai Aktia. Danske Bankin tileille rahat siirtyvät samana tai seuraavana päivänä. Muiden pankkiyhteyksien kohdalla rahojen siirtyminen luotonsaajan tilille kestää keskimäärin 1-2 pankkipäivää.

Luotonsaajan tiedonantovelvollisuus

Luotonsaaja vakuuttaa luottoa hakiessaan, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita. Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonantajalla on oikeus varmistaa, että luotonsaajan ilmoittama puhelinnumero ja muut yhteystiedot ovat oikeat. Luotonsaajan on ilmoitettava luotonantajalle häntä koskevista muuttuneista tiedoista. Luotonantajalla on oikeus laskuttaa virheellisistä tiedoista aiheutuvasta selvitystyöstä hinnaston mukaisesti. Asiakas sitoutuu antamaan luottosuhteen aikana luotonantajalle tämän pyytäessä tarpeellisia tietoja taloudellisesta asemastaan ja maksukykyynsä vaikuttavista seikoista.

Asiakastietojen tarkistus sopimuksen aikana

Luotonantajalla on oikeus tarkistaa luotonsaajaa koskevia luottokelpoisuuden arviointiin liittyviä tietoja luoton voimassaoloaikana. Asiakkaan luottokelpoisuuden arvioimiseksi asiakkaan on toimitettava luotonantajalle tämän pyytäessä esimerkiksi palkka- tai eläketodistuksensa, verotodistuksensa tai muun vastaavan kirjallisen selvityksen. Asiakkaan on myös tarvittaessa kirjauduttava verkkopankkitunnuksillaan Instantor AB:n palveluun asiakkaan luottokelpoisuuden uudelleen arvioimista varten. Asiakas on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Asiakkaan on lainasuhteen aikana viipymättä ilmoitettava nimensä, puhelinnumeronsa, postiosoitteensa, sähköpostiosoitteensa tai tilinumeronsa muutoksesta luotonantajalle.

Luoton korko, kustannukset ja takaisinmaksu

  1. Luotonsaaja on velvollinen maksamaan 30 % vuotuista korkoa avoimelle pääomalle siitä lähtien, kun luotto on siirretty luotonsaajan lainahakemuksessa ilmoittamalle pankkitilille. Lainan todellinen vuosikorko on 48,90 % ja korko on laskettu kuluttajasuojalain mukaisesti myöntöhetkellä. Koronlaskenta suoritetaan päivittäin todellisten kalenteripäivien mukaan. Luoton noston yhteydessä veloitetaan myös lainattavasta pääomasta laskettava 15 % suuruinen toimituspalkkio. Blue Financen Kertaluotossa ei ole avausmaksua eikä kiinteää vuosimaksua.
 1. Lainan takaisinmaksuaika on 360 päivää ja laina-ajan katsotaan alkavan siitä hetkestä, kun laina on maksettu luotonsaajan tilille. Luotonsaaja maksaa lainan takaisin kuluttajaluottosopimuksessa mainittuna eräpäivänä ja mikäli eräpäivä ei osu pankkipäivälle, maksu voidaan suorittaa ensimmäisenä eräpäivän jälkeisenä pankkipäivänä. Mikäli luotonsaaja ei jostain syystä saa lainastaan laskua, on asiakkaan itse otettava yhteys luotonantajan asiakaspalveluun ja pyydettävä lasku uudelleen, eikä laskun puuttuminen oikeuta laskun maksamatta jättämiseen sovittuna eräpäivänä. Luotonsaaja voi halutessaan maksaa koko velkapääoman ennenaikaisesti.
 2. Luoton takaisinmaksu tapahtuu erissä luottosopimuksen mukaisesti. Luotonantaja lähettää luotonsaajalle kaikista maksueristä yhteisen laskun. Maksuerä koostuu hinnaston mukaisesta toimitusmaksusta, korosta, avoimen pääoman lyhennyksestä ja mahdollisista muista palveluhinnaston mukaisista maksuista. Yksittäisen maksuerän suuruus määräytyy luottosopimuksessa määritellyn maksuaikataulun mukaan.Luotonsaaja voi valita laskun toimitustavaksi joko sähköpostilaskun tai paperilaskun.

Ilmainen ensimmäinen laina
Mikäli kyseessä on Luotonsaajan ensimmäinen Blue Finance Oy:ltä nostama laina, on Luotonsaaja oikeutettu samaan luoton korottamana ja kuluttomana, mikäli Luotonsaaja maksaa luoton takaisin 14 päivän kuluessa siitä hetkestä, kun Luotonsaaja on vastaanottanut luoton tililleen. Mikäli Luotonsaaja maksaa luottopääoman Luotonantajalta saamillaan maksutiedoilla takaisin 14 päivän kuluessa, sitoutuu Luotonantaja hyvittämään luotolta kaikki siihen liittyvät kustannukset ja sulkemaan kyseisen kertaluoton. Luotonsaaja on hakenut maksullista 12 kuukauden kertaluottoa ja tilanteessa missä Luotonsaaja ei palauta pääomaa 14 päivän kuluessa luoton saannista tilille, jatkuu luotto normaalin maksuohjelman mukaisesti, eikä mitään hyvityksiä tehdä. Ilmainen ensilaina on uusille Luotonsaajille kohdistettu tarjous, jota Luotonsaaja voi halutessaan hyödyntää tai halutessaan jättää tarjouksen hyödyntämättä. Luotonsaaja ei ole velvollinen ilmoittamaan tarjouksen hyödyntämisestä tai hyödyntämättä jättämisestä, vaan päätös tarjouksen hyödyntämisestä tehdään palauttamalla luottopääoma Luotonantajalle 14 päivän kuluessa luoton saannista tilille. Luottopääoman palautuksessa on käytettävä Luotonantajalta saatuja maksutietoja. Mikäli viimeinen luottopääoman palautuspäivä ei ole pankkipäivä, voi Luotonsaaja tehdä palautuksen seuraavana pankkipäivänä.

Lainan ennenaikainen takaisinmaksu
Luotonsaajalla on oikeus maksaa sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi kuukausierä tai koko luotto ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja.

Jos luotonsaaja maksaa luoton tai sen osan ennenaikaisesti, on jäljellä olevasta luotonantajan saatavasta vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Luotonantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, kyseisen luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kulut.

Maksun viivästyminen

Jos maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, Luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n mukaisesti eräpäivästä maksupäivään. Mikäli edellä mainitusti määräytyvä viivästyskorko on alempi kuin luotolle eräpäivää edeltäneeltä ajalta maksettava korko, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen ja saman korkokannan mukaan kuin ennen eräpäivää enintään sadankahdeksankymmenen (180) vuorokauden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos luottoa koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuomion antamiseen saakka.

Maksun viivästyessä lähetetään maksumuistutuslasku, josta peritään lainmukaiset viivästyskulut. Jos saatava on maksumuistutuksen eräpäivän jälkeen edelleen maksamatta, luotonantajalla on oikeus siirtää saatava ilman erillistä ilmoitusta ulkopuolisen perintäpalvelun hoidettavaksi. Perinnästä veloitetaan siitä aiheutuneet todelliset kustannukset.

Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa luoton maksun laiminlyönti luottotietorekisteriin mikäli luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60 vuorokautta maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään 21 vuorokautta luotonsaajalle lähetetystä maksukehotuksesta, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin, ja maksun laiminlyönti ei ole johtunut kuluttajansuojalain 7 luvun 16§ mukaisesta luotonsaajasta riippumattomasta syystä.

Luoton poikkeukselliset erääntymisperusteet

Maksun laiminlyönti

Luotto erääntyy maksettavaksi luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos luotonsaaja laiminlyö pääoman, koron, viivästyskoron tai muun maksun maksamisen eräpäivänä ja jos maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta. Erääntymisen edellytyksenä on lisäksi, että viivästynyt määrä on vähintään kymmenen prosenttia tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi prosenttia luoton alkuperäisestä määrästä taikka käsittää luotonantajan koko jäännössaatavan.

Luotto erääntyy kuitenkin maksettavaksi luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta myös, jos maksu on viivästynyt vähintään kuusi kuukautta ja se on edelleen määräävältä osin suorittamatta.

Muun kuin maksuviivästyksen vuoksi

Luotto erääntyy maksettavaksi luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos

 • luotonsaaja on antanut luotonantajalle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin,
 • luotonsaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen,
 • luotonsaaja kuolee tai asetetaan konkurssiin, tai
 • oikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta.

Erääntymisen voimaantulo

Jos viivästynyt määrä on maksamatta, luotto erääntyy neljän (4) viikon tai, jos luotonsaajalle on aiemmin huomautettu luoton takaisinmaksun viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty luotonsaajalle. Jos luotonsaaja maksaa edellä mainitun ajan kuluessa viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksen, erääntyminen raukeaa ilman erillistä ilmoitusta.

Sosiaalinen suorituseste

Luottoa ei kuitenkaan ole oikeus eräännyttää, jos maksun viivästyminen johtuu kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta luotonsaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava luotonantajalle viivytyksettä.

Oikeus muutoksiin

Luotonantajalla on oikeus muuttaa luottosopimuksen ehtoja ilmoittamalla niistä etukäteen silloin, kun ne eivät lisää luotonsaajan velvollisuuksia, eivätkä vähennä luotonsaajan oikeuksia tai kun muutokset johtuvat lakimuutoksista tai viranomaisten päätöksistä.

Luottosopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Luotonsaaja voi kirjallisesti irtisanoa luottosopimuksen päättymään välittömästi ja luotonantaja yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisen tapahduttua jäljellä oleva velka maksetaan loppuun sopimusehtojen mukaisesti.

Vastuu palvelusta

Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä voidaan pitää sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on luotonantajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

Sopimuksen siirto

Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle.

Peruuttamisoikeus

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä tililuottosopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla luottoa koskevat ennakkotiedot ja sopimusehdot. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

Luotonsaajan etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero sekä henkilötunnus. Ilmoitus peruuttamisesta sekä paikka ja päiväys.

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena tililuoton koron ajalta, jonka tililuotto on ollut luotonsaajan käytössä. Luotonsaajan on palautettava viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle tältä saamansa varat korkoineen. Mikäli varoja ei palauteta määräaikana peruutus raukeaa. Tiedot varojen palauttamiseen saa luotonantajan asiakaspalvelusta: info@bluefinance.fi.

Peruuttamisilmoitus toimitetaan osoitteeseen:

Blue Finance Oy, Linnankatu 18, 20100 TURKU

Tietosuoja

Tiedot on tallennettu luotonantajan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla on oikeus käyttää luotonhakijan tietoja suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ellei luotonhakija sitä kiellä.

Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja Kuluttajavirasto www.kkv.fi ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto www.avi.fi

Erimielisyyksien ratkaisu ja sovellettava laki

Mikäli tämän tililuottosopimuksen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla niin ratkaistaan riita-asiat luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei luotonsaajalla ole kotipaikkakuntaa niin luotonantajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

Luotonsaajalla on myös mahdollisuus saattaa asia käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan.

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3 B, PL 306, 00351 Helsinki
puh. 029 566 5200
www.kuluttajariita.fi

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Ehdot ovat voimassa 15.3.2017 alkaen. Sopimusehtojen viimeisin muutospäivämäärä: sopimusehtoja ei muutettu.