Blue Finance – yritysrahoitus

Arkilaina | Blue Finance

ARVONNAN-
SÄÄNNÖT​

Arvonnan järjestäjä

Blue Finance Suomi Oy, Y-tunnus 3105036-9, Linnankatu 18, 20100 Turku. (Jäljempänä järjestäjä)  

Arvonnan ajankohta

Arvonnan ajankohta on 6.12.-19.12.2022. Arvonta suoritetaan 20.12.2022.

Palkinnot ja niiden arvonta

Palkintona arvomme yhden (1 kpl) 50 € arvoisen S-Ryhmän lahjakortin. Palkintoa ei voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi.

Osallistumiskelpoisuus

Osallistumisoikeus on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä Suomessa asuvilla luonnollisilla henkilöillä. Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista. Mikäli arvonnanvoittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat arvonnasta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään arvontaa tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi. Arvonnan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista viesteistä tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista viesteistä. Järjestäjän tytäryhtiöiden, alihankkijoiden, yhteistyökumppaneiden tai kilpailun tuottamiseen osallistuneiden organisaatioiden työntekijät tai heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua kilpailuun.

Arvonnan ajankohta ja arvonnan suorittaminen

Kilpailuaika ilmoitetaan kunkin arvonnan yhteydessä erikseen. Arvonta suoritetaan kilpailuajan päättyessä.

Henkilötietojen käsittely

Arvontaan osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Lue lisää tietosuojaselosteesta.

Palkintoon liittyvät rajoitteet ja voittajan vastuu

Tavaralahjat toimitetaan vain Suomessa oleviin osoitteisiin. Palkinnon saaja vastaa kaikista muista palkinnon käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei voi vaihtaa tavaraan tai muuttaa rahaksi. Järjestäjä ei vastaa force majeur -tapauksista. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Mikäli emme tavoita voittajaa seitsemän (7) päivän sisällä arvonnan suorittamisesta, palkinto luovutetaan seuraavalle voittajalle uudella arvonnalla. Voit osallistua kilpailuun vain yhden kerran.

Järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kilpailu ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

Verot

Järjestäjä sitoutuu maksamaan arvonnassa/kilpailussa mainitusta palkinnosta aiheutuvat mahdolliset verot. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Sääntömuutokset ja arvonnan peruuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä arvonnan verkkosivulla. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa koko arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

Muuta

Kilpailuun osallistuvat henkilöt hyväksyvät osallistuessaan, että he voivat saada informaatiota liittyen Blue Financen tuotteisiin sekä että heidän antamiaan yhteystietoja voidaan käyttää kontaktointiin.
Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi hallinnoimillaan sivustoilla tai tileillä.

Osallistujien yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Scroll to Top