Blue Finance – yritysrahoitus

Arkilaina | Blue Finance

TIETOSUOJA-
SELOSTE​

BLUE FINANCE SUOMI OY:N REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tällä selosteella kerromme, kuinka Blue Finance Suomi Oy kerää ja käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja.
Sivustolla vierailun, lainan hakemisen ja lainan myöntämisen yhteydessä kerättäviä tietoja hallinnoi viime kädessä Blue Finance Oy, jonka kotipaikka on Suomessa.

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Blue Finance Suomi Oy, Y-tunnus 3105036-9, Linnankatu 18, 20100 TURKU, Sähköposti info@bluefinance.fi

2. YHTEYDENOTOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Blue Finance Suomi Oy
info@bluefinance.fi

3. REKISTERIN NIMI

Blue Finance Suomi Oy:n asiakasrekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn edellytyksenä on teidän, eli rekisteröidyn suostumus, syntynyt asiakassuhde, sopimuksen täytäntöönpaneminen, sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä tai pakottava lainsäädäntö.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Blue Finance Suomi Oy:n toimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoitaminen sekä kehittäminen.

Tehtävien ja palveluiden hoitamiseen sekä kehittämiseen sisältyvät:

 • lainapäätöksen tekeminen,
 • rekisteröityjen yksilöiminen ja tunnistaminen,
 • laskutus, perintätoimien hoitaminen,
 • palvelutapahtuman hallinnointi ja varmistaminen,
 • yhteystietojen hallinta,
 • Teidän kanssa sovitun sopimuksen toteuttaminen, asiakassuhteen hoitaminen,
 • asiakaskysymyksiin ja –pyyntöihin vastaaminen,
 • asiakaspalautteen käsitteleminen, asiakasviestinnän toteuttaminen, kohdentaminen ja seuranta,
 • asiakassuhteen sekä asiakas-, viestintä- ja kontaktihistorian hallinta, hoitaminen ja kehittäminen henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa,
 • hyvän asiakaspalvelun tarjoaminen mukaan lukien yhteydenotot kaikkiin palvelua käyttäneisiin asiakastyytyväisyyden selvittämiseksi, miksi palvelun käyttö/lainahakemuksen täyttö on mahdollisesti jätetty kesken,
 • anonymisoidun datan analysointi ja tilastointi, riskienhallinta,
 • tietopalveluiden tuottaminen, tarjoaminen ja kehittäminen,
 • rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiviestinnän toteuttaminen, kohdentaminen ja seuranta mukaan lukien tässä tarkoituksessa tapahtuvat sähköinen suoramainonta, etämyynti tai muu suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimus taikka muut näihin rinnastettavat osoitteelliset lähetykset sekä markkinointikilpailujen järjestäminen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille,
 • tietojen luovuttaminen jäljempänä käsitellyn mukaisesti,
 • väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen, sekä
 • lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten sekä ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden tai muiden sitovien velvoitteiden hoitaminen.
5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA SEN OIKEUSPERUSTE

Tiedot, jotka keräämme tallennetaan sähköisesti ja niitä voidaan käyttää seuraavilla tavoilla:

 • Vahvistaa henkilöllisyytesi ja luottotietosi sekä antaa meille mahdollisuus tarkastella ja käsitellä lainahakemustasi tai muita tuotteitamme tai palveluitamme. Oikeudellinen peruste henkilötietojesi käsittelylle tätä tarkoitusta varten on se, että se on välttämätöntä perustellulle edullemme harjoittaa liiketoimintaamme tarjoamalla lainoja sekä muita tuotteita ja palveluja. Tämä on myös välttämätöntä, jotta voimme tehdä sopimuksen kanssasi.
 • Arvioida luottotietosi ja vahvistaa työllisyystilanteesi. Oikeudellinen perusteemme tälle on oikeutetun etumme mukainen edellytys noudattaa liiketoimintaamme säänteleviä lakeja ja muita säännöksiä, lisäksi meillä on oikeutettu etu päättää, annammeko sinulle lainaa vai emme.
 • Todellisten ja mahdollisten petosten havaitsemiseksi, ehkäisemiseksi ja tutkimiseksi sekä niihin liittyvät toimet. Oikeudellinen peruste tälle on velvollisuutemme noudattaa oikeudellisia velvoitteitamme.
 • Maksamattomien lainojen ja velkojen perimiseksi, jotka saatat olla meille velkaa. Oikeudellinen peruste henkilötietojesi käsittelylle tätä tarkoitusta varten on se, että se on välttämätöntä perustellulle edullemme harjoittaa liiketoimintaamme tarjoamalla lainoja sekä muita tuotteita ja palveluja. Tämä on myös välttämätöntä välillemme tehdyn sopimuksen toimeenpanemiseksi.
 • Kehittää, hallita ja markkinoida tuotteitamme ja palveluitamme vastaamaan paremmin tarpeisiisi, ottamaan sinuun yhteyttä koskien tuotteita tai palveluita, joista saattaisit olla kiinnostunut, määrittämään kelpoisuutesi saada erilaisia tuotteita tai palveluita, joista saattaisit olla kiinnostusta. Henkilötietojesi käsittely tähän tarkoitukseen edellyttää suostumuksesi.
 • Auttaa meitä hallitsemaan ja ylläpitämään lainaasi/sopimussuhdetta kanssamme. Oikeudellinen peruste henkilötietojesi käsittelylle tätä tarkoitusta varten on se, että se on välttämätöntä välillämme tehdyn sopimuksen toimeenpanemiseksi sekä on oikeutettu etumme tarjota sinulle tarvittava palvelut, jotka liittyvät ostamaasi lainaan tai tuotteeseen.
 • Ottaa sinuun yhteyttä, vaikka et tekisi laina hakemusta loppuun kanssamme. Oikeusperuste, jonka perusteella käsitellemme henkilötietojasi näihin tarkoituksiin, on se, että meillä on perusteltu etu ottaa yhteyttä tietoomme tulleisiin tuotteistamme kiinnostuneisiin henkilöihin ja selvittää, miksi päätitte olla ottamatta lainaa, jotta voimme tulevaisuudessa tarjota parempaa tuote- ja palvelutarjontaa asiakkaillemme. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että mainitsemme markkinointitietoja näissä puheluissa, teemme niin vain, jos meillä on suostumuksesi.
 • Tiettyjen tietojen hankkiminen tilastojen tuottamiseksi omille sisäisille tarkoituksillemme (mukaan luettuina luotto- ja / tai käyttäytymis-scoring sekä markkina- ja tuote-analyysit). Kun teemme tilastollista tietojen käsittelyä omien sisäisten prosessiemme kehittämiseksi (esim. päätöksentekoprosessimme tai tuotteidemme prosesseja ja kehitämme tulevaisuuden luottoriskistrategioita), oikeusperusteemme henkilötietojen käsittelylle näihin tarkoituksiin on se, että se on välttämätöntä oikeutettujen etujemme mukaisten päämäärien saavuttamiseksi (kuten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja parantaminen).
 • Päivittää verkkosivumme vastaamaan paremmin asiakkaidemme tarpeita tulevaisuudessa. Oikeudellinen perusteemme henkilötietojesi käsittelylle tätä tarkoitusta varten on se, että välttämätöntä laillisten etujemme mukaisten päämäärien saavuttamiseksi (kuten varmistaa, että verkkosivusto toimii mahdollisimman asiakasystävällisesti).
 • Ilmoittaa sinulle muutoksista palvelussamme. Oikeusperusteemme henkilötietojen käsittelylle näihin tarkoituksiin on se, että se on välttämätöntä, jotta voimme oikeudellisen etumme nimissä pitää sinut ajan tasalla palvelussamme tapahtuneista muutoksista sillä ne saattavat esim. vaikuttaa käytössäsi olevaa tuotteeseen.
 • Lainsäädännöllisten ja muiden säännösten vaatimusten noudattaminen, joita sovelletaan liiketoimintaamme, oikeudellisten etujemme puolustaminen, rikollisuuden ehkäiseminen, havaitseminen ja tutkiminen sekä oikeuksien käyttämistä koskevien pyyntöjen käsittely (tietosuojalainsäädännön mukaan). Oikeudellinen peruste tälle on oikeudellisten velvoitteiden noudattaminen.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa yhtiöille ja ulkopuolisille tahoille, jotka sijaitsevat sellaisissa Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa, joissa henkilötietojen suojauksen taso ei vastaa Suomen tasoa. Rekisteröimällä/antamalla tietosi, suostut tällaiseen henkilötietojesi siirtoon ja käyttöön. Varmistamme aina, että kaikki yhtiöt ja ulkopuoliset tahot, joille siirrämme tietojasi, ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojavaatimuksiamme.

6. REKISTERÖITYJEN RYHMÄT
 1. Henkilöllä on/on ollut rekisterinpitäjään asiakassuhde tai sen perustamiseksi tehty hakemus tai muu henkilökohtainen yhteydenotto, kuten yksilöity tarjous, joka koskee esimerkiksi luottoa tai muuta sopimusta tai
 2. Henkilöllä on/on ollut rekisterinpitäjään asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon tai
 3. Henkilöllä on/on ollut sopimus rekisterinpitäjän kanssa tai hän on pyrkinyt sopimukseen rekisterinpitäjän kanssa.
 4. Henkilön tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.
7. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilöön liittyvät perustiedot, kuten

 • asiakastunnus,
 • henkilötunnus tai syntymäaika ja sukupuoli,
 • nimi,
 • kotikunta,
 • asiointikieli, äidinkieli,
 • kansalaisuus, asuinmaa ja verotusmaa,
 • arvo, ammatti, koulutus,
 • työsuhdetiedot (nimi ja puhelinnumero),
 • pankkiyhteystiedot,
 • siviilisääty,
 • samassa osoitteessa asuvien lasten lukumäärä,
 • asumistiedot,
 • asepalvelustiedot,
 • asiakkuuden alkamisajankohta,
 • asiakasohjelmaan liittyvät tiedot,
 • sidosryhmätiedot.

Kooditiedot, kuten

 • tilatieto (mm. konkurssi, perimistoimenpiteet),
 • tulo- ja menotiedot,

Kooditiedot saadaan Blue Finance Suomi Oy:n omista järjestelmistä tai kolmannen osapuolen toimijoilta.

Yhteystiedot, kuten

 • puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet.

Osoitetiedot, kuten

 • jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka,
 • sopimus- tai palvelukohtainen osoite,

Henkilön asiointitiedot, kuten

 • tili-, luotto-, palvelu-, sopimus-, hakemus- ja toimeksiantoluettelo tai osallisuussuhde edellä mainittuun asiointiin mukaan lukien tiedot kesken jääneistä luottohakemuksista ja rekisteröidyn niissä ilmoittamista tiedoista,
 • luottohakemuksen käsittelyn yhteydessä toisilta luotonantajilta saatuja tietoja aikaisemmista luotoista,
 • tiedot rekisteröidyn antamasta asiakaspalautteesta,
 • suostumus suoramarkkinointiin,
 • tiedot asiakaspuhelun nauhoituksista,
 • tiedot IP-osoitteesta,
 • tiedot laskutuksesta ja perinnästä,
 • tiedot päätelaitteelle tehtävistä evästeistä,
 • tiedot ulkoisista tietolähteistä ja tietojen luovutuksista.

Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot, kuten rahanpesun ja terrorismin selvittämisestä ja estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot.

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyltä itseltään,
 • Blue Finance Suomi Oy:n itsensä tuottamista tiedoista,
 • Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä, Bisnode Finland Oy:ltä, yksityishenkilöiden nimi ja osoitetietoja välittäviltä yrityksiltä, pankeilta tai muulta luotettavalta taholta,
 • Suomen Asiakastieto Oy:n Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta, johon sisältyy Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmään kuuluvat yhtiöt,
 • viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa.
 • Blue Finance Suomi Oy voi kerätä tietoja muista tietolähteistä asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdistamiseksi tuotteistaan ja palveluistaan kiinnostuneille henkilöille.

Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä, Bisnode Finland Oy:ltä saatavat tiedot välitetään Blue Finance Suomi Oy:lle asiakkaan suostumuksella. Rekisteröity on antanut lupansa kolmannelta osapuolelta saatuihin tietoihin.

Halutessasi voit lainahakemuksen yhteydessä antaa suostumuksen Blue Finance Suomi Oy:lle pyytää ulkopuoliselta palveluntarjoajalta perinnässä olevia velkatietojasi ja antaa ulkopuoliselle palveluntarjoajalle suostumuksen luovuttaa nämä tiedot Blue Finance Suomi Oy:lle luottohakemuksen käsittelyä varten. Tiedot kertovat maksukäyttäytymisestä ja parantavat luottokelpoisuuden kokonaisarviointia. Tiedot tallentuvat ainoastaan ulkopuolisen palveluntarjoajan ja Blue Finance Suomi Oy:n omiin järjestelmiin, eikä niitä voida luovuttaa kolmansille osapuolille. Ulkopuolinen palveluntarjoaja antaa tiedot tiedonhakuhetkellä ulkopuolisella palveluntarjoajalla perinnässä avoimena olevista veloistasi. Laskusaatavat, joiden erääntymisestä on vasta muistutettu maksumuistutuksella, eivät sisälly tietoihin. Tarkemmat tiedot haettavista tiedoista näet lainahakemuksen yhteydessä.

9. LUOTTOTIETOJEN TARKISTUS JA TARKASTUKSET VÄÄRINKÄYTÖSTEN ESTÄMISEKSI

Voimme käyttää yhtä tai useampaa luottotietoyritystä ja petostorjuntapalveluja tarjoavaa yritystä luottotietojen tarkistamiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi, ja voimme säilyttää tiedot kyseisistä tarkistuksista. Voimme myös luovuttaa henkilötietojasi lain niin vaatiessa.

10. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisteröidyn tietoja voidaan luovuttaa

 • Blue Finance Suomi Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueella.
 • Rajoitetuissa tapauksissa Blue Finance Suomi Oy:n sopimuskumppaneille, kun tarkoituksena on yrityksen liiketoiminnan kehittäminen

Sekä rajatuissa tilanteissa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tarkoin valituille kolmansille osapuolille kohdan 11 kuvaamalla tavalla.

Henkilötietojen luovutus tapahtuu ainoastaan siinä tapauksessa, että se on välttämätöntä oikeutettujen päämäärien saavuttamiseksi.

Rekisteröidyn tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa toisille luotonantajille ja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään rekisteriin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

Henkilötietoja ei muissa tapauksissa luovuteta ulkopuolisille, lukuun ottamatta:

 • viranomaisia lakisääteisissä tapauksissa,
 • rekisterinpitäjän laskutuksesta ja perinnästä vastaavaa yritystä,
 • kohdassa 18 kuvattuja markkinointitarkoituksia. Siirrettävien tietojen asianmukaiseksi suojaamiseksi on käytössä tietoturvajärjestelyt.

Blue Finance Suomi Oy voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja esimerkiksi tietotekniikan palveluiden osalta, jolloin Blue Finance Suomi Oy varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Kolmannet osapuolet voivat vaihdella. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan Blue Finance Suomi Oy:n toimeksiannosta ja lukuun.

Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.

11. TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietyt toimijat yritysryhmässämme, joille voimme luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja, voivat toimia tai sijaita Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Lisäksi tietyt yrityksemme käyttävät palveluntuottajat voivat sijaita tai toimia Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Jakaessamme rekisteröidyn henkilötietoja yllä mainittujen ja tiettyjen muiden kolmansien toimijoiden kanssa, rekisteröidyn henkilötietoja voidaan siirtää Suomen ulkopuolelle. Tapauksissa, joissa henkilötietoja vastaanottavassa valtiossa ei ole voimassa riittäviä henkilötietojen suojakeinoja, yrityksemme ryhtyy toimiin varmistaakseen rekisteröidyn henkilötietojen saavan saman suojan mitä vaaditaan Suomessa voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti.

Varmistaviin toimiin kuuluu sopimusoikeudellisten velvoitteiden asettaminen henkilötietojen vastaanottajille ja käsittelijöille. Nämä velvoitteet edellyttävät vastaanottajia suojaamaan rekisteröidyn henkilötietoja yleisen tietosuoja-asetuksen ja Suomen lakien vaatimalla tasolla. Velvoitteet edellyttävät vastaanottajia seuraamaan kansainvälisiä standardeja henkilötietojen suojassa sekä datan siirrossa.

12. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa enintään kansallisten lakien vaatiman ajan laskettuna viimeisestä asiakastapahtumasta. Rekisteröidyltä olevaa saatavaa koskevat tiedot säilytetään tämän jälkeenkin, kunnes saatava on maksettu.

Sähköisesti talletettu tieto säilytetään asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä enintään kansallisten lakien vaatiman ajan laskettuna viimeisestä asiakastapahtumasta. Rekisteröidyltä olevaa saatavaa koskevat tiedot säilytetään tämän jälkeenkin, kunnes saatava on maksettu. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot.

Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta saadut tiedot säilytetään kansallisten lakien vaatiman ajan laskettuna siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi, ellei laissa säädetä velvollisuutta säilyttää niitä tätä pidempään.

Rekisteri sijaitsee suojatussa ja valvotussa laitetilassa ja tiedostojen sekä tietojen suojaus on hoidettu asianmukaisesti.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

13. TIETOTURVALLISUUS JA TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Alkuperäisen käsittelyperusteen jälkeen käsittelemme ja säilytämme rekisteröidyn tietoja kansallisten lakien vaatiman ajan laskettuna viimeisestä asiakastapahtumasta. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti. Kaikkien käsittely- ja säilytysperusteiden poistuttua, poistamme rekisteröidyn tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Rekisteröidyn asettamien laina- tai markkinointikieltojen ylläpitämiseksi säilytämme asiakkaasta minimaaliset tunnistetiedot. Kiellon ylläpitämiseksi säilytettäviä tietoja ei yhdistetä muihin tietoihin tai käytetä muihin tarkoituksiin.

14. Markkinointi

Asiakkaan suostuessa markkinointiin, rekisteristä voidaan myydä tai luovuttaa henkilötietolain sallimia tietoja Blue Finance Suomi Oy:n valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Blue Finance Suomi Oy voi käyttää rekisteröidyn tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet).

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Blue Finance Suomi Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto pyydetään tekemään rekisterinpitäjän asiakaspalveluun osoitteeseen info@bluefinance.fi tai Linnankatu 18, 20100 Turku. Kiellon ylläpitämiseksi säilytämme asiakkaasta minimaaliset tunnistetiedot. Kiellon ylläpitämiseksi säilytettäviä tietoja ei yhdistetä muihin tietoihin tai käytetä muihin tarkoituksiin.

15. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö tietosuoja@bluefinance.fi -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

16. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA

Korjaamme ilman aiheetonta viivästystä rekisteriin talletetun käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Huolehdimme virheellisen tiedon korjaamisesta niin oma-aloitteisesti kuin rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröity voi itse korjata virheelliseksi, tarpeettomaksi, puutteelliseksi tai vanhentuneeksi osoittautuneen henkilötiedon lainanmyöntäjän Online-palvelussa. Pyyntö tietojen korjaamisesta voidaan esittää myös rekisterinpitäjälle. Pyyntö pyydetään tekemään kirjallisena rekisterin pitäjälle osoitteeseen info@bluefinance.fi tai Linnankatu 18, 20100 Turku. Rekisteröity voi myös pyytää tietojen poistamista kirjallisesti edellä kuvaillun mukaisesti. Tietojen poistamisessa noudatetaan kohdassa 13. määriteltyä lakivelvoitteista menettelyä.

17. KIELTO-OIKEUS JA OIKEUS KÄSITTELYN RAJOITTAMISEEN

Rekisteröidyllä on tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus kieltää meitä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiakas voi kieltää markkinoinnin lähettämällä kiellon sähköpostitse osoitteeseen info@bluefinance.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Blue Finance Suomi Oy rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

18. TIETOJEN AUTOMAATTINEN KÄSITTELY

Käsittelemme annettuja henkilötietoja automaattisesti rajatuissa tilanteissa, kuten lainanhakijan luottokelpoisuutta arvioitaessa Kuluttajansuojalain (38/1978) mukaisesti. Ennen automaattisesti toimitettavaa luottokelpoisuuden arviointia, asiakkaalle annetaan oikeus kieltäytyä automaattisesti toimitettavasta henkilötietojen käsittelystä.

Automaattista käsittelyä hyödynnetään käsittelyn nopeuttamiseksi sekä tehostamiseksi, joten kieltäytyessään automaattisesti toimitettavasta henkilötietojen käsittelystä asiakas tiedostaa henkilötietojen käsittelyn hidastuvan verrattuna automaattisesti tapahtuvaan käsittelyyn.

19. EVÄSTEET

Eväste (cookie) on tunnistetiedosto, jonka palvelu lähettää koneellesi. Sen avulla hallitaan palvelutapahtumaa. Blue Finance Suomi Oy käyttää evästeitä vain parantaakseen käyttäjäkokemuksia ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidakseen www-sivustonsa käyttöä markkinoinnin ja laaduntarkkailun näkökulmasta.

Blue Finance Suomi Oy saattaa käyttää myös ns. kolmannen osapuolen evästeitä siinä tarkoituksessa, että Blue Finance Suomi Oy:n yhteistyökumppani voi tukea Blue Finance Suomi Oy:tä esimerkiksi sen www-sivustojen käytön analysoimisessa ja arvioimisessa.

Rekisteröity voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia niin, että joko kaikki tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät tule suoraan Blue Finance Suomi Oy:n palvelusta, tulevat estetyiksi. Rekisteröity voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia myös niin, että hän saa tiedon evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Jos kaikki evästeet on estetty, Blue Finance Suomi Oy:n palvelu voi lakata toimimasta joko kokonaan tai osittain.

Google Analytics -evästeet

Käytämme Google Analytics -palvelua, joka on Googlen verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics käyttää evästeitä tekstitiedoissaan. Tämä eväste tallennetaan tietokoneellesi, mikä mahdollistaa sivuston käyttöanalyysin. Evästeen antama tieto sivuston käytöstä lähetetään ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Niissä tapauksissa, joissa Google siirtää henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle, on tietojen siirtämisen oikeusperuste EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield –järjestely.

Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen sivuston käyttöä, raportoimalla käyttötiheydestä ja internetin käyttöön liittyvistä palveluista. Voit lukea tarkemmin Google Analyticsin tietosuojapolitiikasta osoitteesta https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi. Voit estää evästeiden tallentumisen internetselaimesi asetuksilla. Tällöin et kuitenkaan voi käyttää sivustomme kaikkia toimintoja. Jos käytät sivustoa, Google saa kerätä tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Mikäli haluat estää Google Analyticsia keräämästä tietoa lukemistasi sivuista, voit käyttää Google Analytics Opt-Out -laajennusta.

20. ULKOPUOLISTEN TAHOJEN VERKKOSIVUT

Tietosuojaselosteemme ei sovellu minkään ulkopuolisten tahojen verkkosivustoihin, joille saatat päästä sivustomme kautta. Sinun tulee näin ollen varmistua siitä, että olet tutustunut soveltuvaan tietosuojaselosteeseen ennen kuin annat mitään henkilötietoja ulkopuolisen tahon ylläpitämän verkkosivuston kautta.

21. LAPSI JA INTERNET

Emme nimenomaisesti kerää mitään tietoa lapsista ja katsomme, että lapsilla tulisi olla vanhempiensa suostumus ennen henkilötietojensa antamista. Kannustamme vanhempia osallistumaan lapsiensa internet-selailuun. Suosittelemme myös, että vanhemmat käyttävät suodatinteknologiaa valvoakseen lastensa pääsyä internetiin.

22. MUUTOKSET

Ymmärrämme tietosuojan merkityksen asiakkaillemme ja verkkosivustollamme vieraileville ja pyrimme pysymään näiltäkin osin kehityksen kärjessä. Blue Finance Suomi Oy voi muuttaa tätä tietosuoja- ja rekisteriselostettaan. Muutokset tullaan julkaisemaan tällä sivulla.

Oikeudellinen huomautus

Tämä oikeudellinen huomautus koskee bluefinance.fi –verkkotunnuksen alaisia Internet -sivuja. Näiden sivujen käyttäminen edellyttää tässä oikeudellisessa huomautuksessa olevien ehtojen hyväksymistä. Käyttämällä näitä sivuja, sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Blue Finance Suomi Oy myöntää asiakkailleen luottoja. Luoton hakeminen edellyttää luottohakemuksen tekemistä näiden sivujen mukaisesti. Blue Finance Suomi Oy varaa oikeuden hyväksyä tai hylätä luottohakemuksen.

Blue Finance Suomi Oy:n sivuilla voi olla myös linkkejä ulkopuolisten Internet -sivuille. Blue Finance Suomi Oy on pyrkinyt lisäämään sellaisia linkkejä, jotka voisivat olla mielenkiintoisia sivujen käyttäjille. Koska Blue Finance Suomi Oy ei kuitenkaan ylläpidä näitä ulkopuolisten sivuja tai muuten pysty vaikuttamaan niihin, ei Blue Finance Suomi Oy vastaa linkkien toimivuudesta tai niiden kautta löytyvien sivujen sisällöstä.

Blue Finance Suomi Oy pidättää kaikki tekijänoikeudet sivulla olevaan materiaaliin itsellään tai sopimuskumppaneillaan. Blue Finance Suomi Oy:n sivuilla esiintyvät tavaramerkit ja muut tunnukset ovat Blue Finance Suomi Oy:n, sen konserniin kuuluvien yritysten tai sen alihankkijoiden tai päämiesten rekisteröityjä tavaramerkkejä tai muita liiketoiminnassa käytettyjä tunnuksia, joiden käyttö ilman lupaa on kielletty.

Scroll to Top