Blue Finance – yritysrahoitus

Arkilaina | Blue Finance

Luottoehdot

Satasen laina - vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan/ luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot
LuotonantajaBlue Finance Suomi Oy
Y-tunnus3105036-9
OsoiteLinnankatu 18, 20100 Turku
Puhelinnumero0600 303 060 (1,95 €/min + pvm)
Sähköpostiosoiteinfo@bluefinance.fi
Internet-osoitewww.bluefinance.fi
2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista
LainatyyppiKertalaina
Lainan kokonaismäärä

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.
100,00 €
Nostoa koskevat ehdotBlue Financen Satasen laina nostetaan kerralla kokonaan. Blue Financen Satasen lainan nosto siirretään lainahakemuksen käsittelyn jälkeen Luotonsaajan ilmoittamalle pankkitilille noin kahden (2) pankkipäivän kuluessa (palvelun saatavuus/nopeus riippuu myös vastaanottavasta pankista). Ajantasainen lista niistä pankeista, jotka tarjoavat pikapalveluita, löytyy Blue Financen verkkosivuilta kohdasta “Usein kysytyt kysymykset”.
Luottosopimuksen voimassaoloaikaLuottosopimuksen laina-aika on 30 päivää. Luottosopimus on voimassa siihen asti, kun Luotonsaaja on täyttänyt kaikki luottosopimuksen mukaiset velvoitteet.
Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossa maksut kohdistetaan eri saatavien lyhentämiseenLaina maksetaan takaisin maksuohjelman mukaan 30 päivän kuluessa lainan nostamisesta. Maksettavaan erään sisältyy lainan pääoma ja kaikki kustannukset mukaan lukien mahdollisten Blue Financen Satasen lainan erikseen tilattujen valinnaisten lisäpalveluiden kustannukset. Luotonsaajan tekemät Maksusuoritukset kohdistetaan ensin kuluihin, korkoihin ja lopuksi pääoman lyhentämiseksi. Mikäli eräpäivä ei ole pankkipäivä, erääntyy maksuerä maksettavaksi seuraavana pankkipäivänä.

Lainasumma: 100 €

Mikäli Luotonsaaja valitsee valinnaisia lainan lisäpalveluita sen jälkeen, kun hän on allekirjoittanut Luottosopimuksen, mainitut lisäpalvelut tullaan veloittamaan lainan ainoan maksuerän yhteydessä. Erillistä uutta luottosopimusta ei tällaisessa tilanteessa allekirjoiteta, vaan lisäpalveluiden kustannukset sisällytetään lainan ainoaan maksuerään. Siten Luotonsaaja sitoutuu maksamaan valitut lisäpalvelut valitsemalla nämä Luotonantajan verkkopalvelussa.
3. Luoton kustannukset
Vuosikorko

Vuosikorkoa maksetaan luoton saajan käyttöönsä saamalle pääomalle, siltä osin kun pääomaa on maksamatta takaisin.
Lainan vuosikorko 1,47 %
Todellinen vuosikorko

Kokonaiskustannukset ilmaistuina vuosikorkona lainan kokonaismäärälle. Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia. Todellinen vuosikorko ei sisällä mahdollisesti valittuja valinnaisia lisäpalveluita, jotka eivät olet lainan saamisen edellytyksenä.
Todellinen vuosikorko 83,64 %

Todellinen vuosikorko on ilmoitettu ja laskettu oikeusministeriön asetuksen 1123/2016 sekä sen liitteen 1 mukaisesti. Todellinen vuosikorko ei sisällä mahdollisesti valittuja valinnaisia lisäpalveluita, jotka eivät olet lainan saamisen edellytyksenä.
Onko lainan saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin otettava
– vakuutusEi.
– tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimusEi.


Muut kustannukset
TilinhoitomaksuTilinhoitomaksu on 3,65 % luottorajasta vuodessa. Tilinhoitomaksu ei saa ylittää päivää kohden 0,01 % luottosopimuksen luottorajasta luottosopimuksen voimassaoloajalta. Tilinhoitomaksun määrä on kuitenkin aina vähintään 5 euroa. Siten, mikäli tilinhoitomaksun laskennallinen määrä jää alle 5:n euron, veloitetaan tilinhoitomaksuna 5 euroa. Tilinhoitomaksu veloitetaan sopimuksentekohetkellä ja sen jälkeen vuosittain. Mikäli Luotonsaaja irtisanoo luottosopimuksen, on Luotonantaja velvollinen hyvittämään tilinhoitomaksut käyttämättömältä laina-ajalta.
PaperilaskutusBlue Financen Satasen lainan laskut lähetetään Luotonsaajalle sähköpostitse tai kirjepostitse paperisena laskuna Luotonsaajan ja Luotonantajan väliseen sopimukseen perustuen. Sähköpostitse toimitettava lasku on ilmainen. Paperilaskun lähettämisestä peritään erillinen palvelumaksu, jonka suuruus on ilmaistu Luotonantajan kulloinkin voimassa olevassa yleisessä hinnastossa.
Muu erikseen laskutettava selvitystyöLuotonsaajan pyynnöstä Luotonantaja voi tehdä Luotonsaajan lukuun tavanomaista laajempaa selvitystyötä, kuten toimittaa Luotonsaajalle yhtä useampi korko- ja saldotodistus, suorittaa Luotonsaajan velkajärjestelyyn ja/tai rikosasiaan liittyvää selvitystyötä tms. toimia. Tällaisista tavanomaista laajemmista selvitys- tms. töistä Luotonantajalla on oikeus periä Luotonsaajalta erillinen palvelumaksu, jonka suuruus on ilmaistu Luotonantajan kulloinkin voimassa olevassa yleisessä hinnastossa.
Ilman viitenumeroa tehdyn suorituksen selvittäminenLuotonsaajan tulee tehdä kaikki maksusuorituksensa Luotonantajalle hyödyntäen Luotonsaajalle ilmoitettua lainakohtaista viitenumeroa. Mikäli Luotonsaaja ei ole hyödyntänyt maksusuorituksessaan ilmoitettua lainakohtaista viitenumeroa, Luotonantaja perii viitteettömästä maksusuorituksesta palvelumaksun, jonka suuruus on ilmaistu Luotonantajan kulloinkin voimassa olevassa yleisessä hinnastossa.
Liikasuoritusten palauttaminenLuotonsaajan tekemien liikasuoritusten palauttamisista Luotonantaja perii palvelumaksun, joka vähennetään Luotonsaajalle palautettavasta liikasuorituksesta. Palvelumaksun suuruus ilmoitetaan kulloinkin voimassa olevassa yleisessä hinnastossa. Alle 10 euron suuruisia liikasuorituksia ei palauteta.
Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan muuttaaLuotonantajalla on oikeus muuttaa sopimuksen ehtoja ilmoittamalla niistä etukäteen silloin, kun muutokset eivät lisää Luotonsaajan velvollisuuksia eivätkä vähennä Luotonsaajan oikeuksia tai kun muutokset johtuvat lakimuutoksista tai viranomaisen päätöksistä.

Luotonantaja ilmoittaa luottosopimuksen ehtojen muutoksesta Luotonsaajalle sähköpostitse, kirjeitse tai muutoin pysyvällä tavalla. Luotonsaajalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa.

Luotonantajalla on yksipuolinen oikeus muuttaa hinnastoaan siltä osin, kun kyse on Luotonantajalle tulevista kertaluonteisista maksuista, jotka eivät perustu luottosopimukseen.
Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut

Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti) ja lainan saaminen voi vaikeutua.
Jos lainaa ei makseta viimeistään eräpäivänä, Luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982, muutoksineen) 4 §:n mukaisesti eräpäivästä maksupäivään. Mikäli edellä mainitusti määräytyvä viivästyskorko on alempi kuin Blue Financen Satasen lainalle eräpäivää edeltäneeltä ajalta maksettava korko, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen ja saman korkokannan mukaan kuin ennen eräpäivää enintään sadankahdeksankymmenen (180) vuorokauden ajan siitä, kun Blue Financen Satasen laina on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos Blue Financen Satasen lainaa koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuomion antamiseen saakka.

Jos maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, Luotonantajalla on oikeus ryhtyä perimistoimenpiteisiin. Luotonsaaja on velvollinen maksamaan kohtuulliset perimiskulut. Maksun viivästyessä kirjallisesta maksumuistutuksesta peritään 5 euroa per maksumuistutus.
4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia
Peruuttamisoikeus

Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa.
Kyllä. Peruuttamisoikeuden käyttö ilmenee tämän asiakirjan kohdasta 5 b).
Ennenaikainen takaisinmaksu

Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa laina ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.
Kyllä.
Haku tietokannasta

Luotonantajan on annettava Teille maksutta välittömästi tieto luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos lainahakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista.
Luotonantaja käyttää lainaa myöntäessään ja valvoessaan hakijan henkilöluottotietoja. Tarvittavat henkilö- ja luottotiedot hankitaan Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä, Bisnode Finland Oy:ltä, tilitietopalvelujen tarjoajilta tai vastaavien tahojen ylläpitämistä henkilörekistereistä ja/tai tietokannoista.

Luotonsaaja antaa Luotonantajalle oikeuden kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja Luotonsaajan aikaisemmista lainoista lainahakemuksen käsittelyä varten. Luotonsaaja antaa suostumuksen sille, että Luotonantaja luovuttaa Luotonsaajaa koskevia tietoja lainasta muille luotonantajille.
Oikeus saada luottosopimusluonnos

Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos Luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.
Kyllä.
5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot
a) Luotonantajan osalta
Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jossa asutte
OsoiteBlue Finance Suomi Oy, Linnankatu 18, 20100 TURKU
Puhelinnumero0600 303 060 (1,95 €/min + pvm)
Sähköpostiosoiteinfo@bluefinance.fi
Internet-osoitewww.bluefinance.fi
RekisteröintiBlue Finance Suomi Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin, y-tunnus 3105036-9.
Valvova viranomainenKuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (kkv.fi) ja sen alaisina aluehallintovirastot (avi.fi).


b) luottosopimuksen osalta
Peruuttamisoikeuden käyttö Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä luottosopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa luottosopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jona Luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla lainaa koskevat kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot ja sopimusehdot.

Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

– Luotonsaajan etu- ja sukunimi
– Luotonsaajan osoite
– Luotonsaajan puhelinnumero
– Luotonsaajan henkilötunnus
– ilmoitus peruuttamisesta
– allekirjoitus, paikka ja päiväys.

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan Luotonantajalle korvauksena Blue Financen Satasen lainan koron ajalta, jona laina on ollut Luotonsaajan käytössä. Luotonsaajan on palautettava viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä Luotonantajalle tältä saamansa varat korkoineen. Mikäli varoja ei palauteta määräaikana, peruutus raukeaa.

Tiedot varojen palauttamiseen saa Luotonantajan asiakaspalvelusta. Luotonsaajan tulee ilmoittaa peruutuksesta Luotonantajan asiakaspalveluun ja ilmoittaa päivämäärä nostetun lainan palautusta varten. Asiakaspalvelu laskee Luotonsaajalle valmiiksi maksettavan kokonaissumman sekä antaa ohjeet rahansiirtoa varten. Maksettava kokonaissumma sisältää pääoman sekä kulut ja korot laskettuna todelliselta laina-ajalta.

Peruuttamisilmoitus toimitetaan osoitteeseen: Blue Finance Suomi Oy, Linnankatu 18, 20100 TURKU.
Laki, jonka nojalla Luotonantaja luo asiakassuhteen teihin ennen luottosopimuksen tekoa Suomen laki
Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lausekeLuotonantaja voi nostaa tästä kuluttajaluottosopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Mikäli Luotonsaajalla ei ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.
Kielijärjestelyt Luotonsaajalla on oikeus saada ennakkotiedot ja sopimusehdot suomen kielellä. Sopimussuhteen aikana asiointi tapahtuu suomen kielellä.


c) oikeussuojan osalta
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo Luotonsaajalla on oikeus saattaa luottosuhteessa johtuvat erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki
puh. 029 566 5200
www.kuluttajariita.fi

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.
Vieritä ylös